Montaż szynoprzewodów

Modułowa konstrukcja szynoprzewodów sprawia, że są one konstrukcyjnie przygotowane do szybkiego montażu. Jego przebieg można porównać do montażu instalacji kanalizacyjnej, w której wykorzystuje się kolanka, specjalne łączniki, aby poprowadzić rury po linii najmniejszego oporu.

Zanim rozpoczęty zostanie montaż obowiązkowo sprawdźmy czystość bloku łączeniowego oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać przy transporcie i przygotowaniu do instalacji.

Kolejne elementy łączy się z wykorzystaniem bloku łączeniowego. Aby tego dokonać, należy dokręcić śrubę, aż do zerwania.

Bardzo dobrze zostało to zobrazowane na poniższym filmie instruktażowym:

Montaż szynoprzewodów dużej mocy EG-BX-E 800A-5000A EG System

Monter pokazuje w nim w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi można dokonać połączenia kolejnych szyn prądowych.

Szynoprzewody swój bieg zaczynają w głowicy przyłączeniowej. W konstrukcji używane są najczęściej elementy proste, elementy kontowe pionowe, poziom oraz elementy T.

Istotnym elementem jest kaseta odpływowa, które służą do montażu bezpieczników oraz wyboru fazy.